BUD專項基金知多啲

近日HK EasyFund 香港依時分BUD顧問經常收到好多關於BUD專項基金既來電,又話200萬又話300萬,有個仲跨張問係咪有800萬。點解坊間會有咁多不同既說法呢? 我地EasyFund 而家就make it easy,同大家解讀一下成個BUD既基本情況,以及來緊既可能情況。

歡迎聯絡BUD顧問公司香港依時分 (+852) 9229 1825

BUD專項基金現況

至截稿日 (2019年11月15日),BUD有兩大計劃,分別係BUD內地計劃BUD東盟計劃。兩個計劃除左目標市場唔同 (即中國大陸及東南亞10國)外,申請資格、資助模式、資助範圍同申請流程大至一樣。自2018年8月1日起,BUD內地專項基金及BUD東盟專項基金資料如下:

  • 政府出一蚊,企業出一蚊
  • 每家企業累計資助上限: 100萬元
  • 每個項目資助上限: 100萬元
  • 獲資助項目的數目上限: 10個

所以申請BUD專項基金兩個計劃既話,最多係可以獲得200萬元資助:舉個例,A公司到大陸做市場推廣,第一個項目費用30萬、第二個70萬、第三個80萬。咁A公司就可以分別獲得15萬、35萬同40萬既資助,總共獲得80萬,仍可最多得到20萬。如果第四個項目費用係50萬,都只會拎到20萬。此時A公司想發展東盟市場,咁就仲有100萬同十個項目 (因為內地計劃同東盟計劃係分開計算既),不過正常唔會分10次申請,因為申請都要一定成本,而且同一時間申請超過一個項目要清楚說明無重覆,又會涉及額外成本。

BUD申請資格及用途

申請BUD專項基金的公司需要持有商業登記及擁有實質業務,並且沒有上市。BUD全名是「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金 – 企業支援計劃」(Dedicated Fund on Branding, Upgrading and Domestic Sales – Enterprise Support Programme),所以用途就是:

  • 發展品牌 – 例如商標註冊、展覽等
  • 升級轉型 – 廠家購物新型的生產機器
  • 內銷 – 廣告、網上推廣等。最初只有內地計劃,故稱內銷,現已有東盟計劃

2019施政報告建議倍增BUD上限金額

清楚了解申請BUD專項基金在2019年的最新情況後,係時候展望將來,換句話說就即係未發生的事。行政長官在2019年10月的施政報告中建議:「其中『BUD專項基金』的內地計劃和自貿協定計劃下每家企業的資助上限將分別倍增至200萬元。」,如此建議落實,改變將會如下:

  • 內地計劃每家企業累計資助上限:由100萬元變成200萬
  • 東盟計劃受惠地區:由東盟擴大至所有自貿地區 (東盟是自貿地區之一)
  • 自貿地區計劃每家企業累計資助上限:由100萬元變成200萬

故此如施政報告2019中的建議能夠順利實行,總BUD資助金額就會達到400萬,由於BUD計劃是1:1配對形式,政府若出資400萬,申請企業亦須同時出資最少400萬,故此項目總投資就會達到800萬元。大家請留意,以上的施政報告BUD建議並未落實,仍待行政機關做好配套。HK EasyFund資深BUD顧問估計起碼要到2020年第一季才有機會通過有關撥款。

要成功申請BUD Fund,記得搵HK EasyFund! 馬上聯絡依時分BUD顧問 (+852) 9229 1825

推薦文章