科技券供應商2020逐個捉

3大熱門科技券項目 善用60萬資助

由2020年4月1日起,創新科技署的科技券計劃 (Technology Voucher Programme, TVP)將每家企業的累積資助上限由40萬港元提升至60萬港元,資助比例由三分之二(66.7%)升至四分之三(75%),政府科技券計劃變相令科技項目採購全線二五折,可見2020年代是IT主導的世界。人人都話科技可以改善生產力創造可能性,但如何有效落實,達至目標成果,又是另一課題。

香港依時分 HK Easy Fund 科技券顧問公司搜羅3大熱門科技券項目,受歡迎當然有原因,一可提升營運效率,二可創造市場需求,三可減輕整體成本。3大科技系統包括:企業資源規劃系統 (Enterprise Resource Planning system)、客戶關係管理系統 (Customer Relation Management system)以及網站管理系統 (Website Content Management System, CMS)。事不宜遲,馬上逐一了解各系統如何解決企業煩惱。

企業資源規劃要靠ERP系統

對中小企而言,企業資源可能只係「錢」,而要有錢,就要有「生意」,更多的生意要用更多的錢,漸漸地變成一種惡性循環。除了資金,企業還擁有組織、人力資源、有形資產及無形資產等,這些資產在惡性循環中未能獲得充份管理,導致企業引擎空轉,大大減低營運效率。市道好時管理人員未必擦覺當中問題,但隨著公司規模越大或者市道逆轉,就連僅餘的毛利都被蠶食,轉盈為虧,大幅降低公司價值

公司要發揮最大產能,就要有效運用企業資源,ERP正是應運而生的軟件系統。根據福布斯文章介紹,ERP是一套商業軟件系統,包括庫存管理、會計、訂單、人事等等,系統會整合企業的資訊,各部門的員工可經其專用介面存取及管理企業相關資源,同時控制企業各項流程,確保服務質素及一致性。另外系統亦可產生報表,協助企業管理層進行商業分析。

以往如要更改生產或服務流程,涉及繁複的修改、測試及人事改動,容易造成錯誤及風險,縱使管理層明白改善流程可提升生產力,仍然遲遲議而不決。如公司使用ERP進行資源管理,變革將會更容易,風險更低,企業可隨時因應市場變化而迅速改變流程,捕捉更多商機。

更多資料:申請科技券ERP

CRM發掘客戶潛在需求

本地企業另一個重要的課題就是客戶關係,老一輩的老闆眼中認為,客戶關係不外乎應酬吃飯,過年過節就送禮寒喧。這些活動只是促進了人之間的私人關係,但難以量化成為企業數據,未能成為科學化分析,故此軟件公司便開發了客戶關係管理系統 (Customer Relation Management, CRM)。世界最大的雲端CRM公司 Salesforce指出,CRM能收集客戶的所有資料以及客戶與公司之間的活動,透過自動化工序從而減省人手、產生更多需求及銷售,其客戶的銷售收益增加 37%、滿意度提高 45%、市場推廣投資回報率提升43%  (Salesforce CRM介紹)。

CRM涉及三大功能,包括溝通渠道整合、自動化業務流程及商務分析,透過整合各種與客戶的溝通,CRM能收集客戶資料及相關數據,從而由自動化流程銷售、推廣及提供客戶服務,同時系統會在背後進行商業分析,管理層獲得完整資訊以作便出決策。CRM有助提升客戶的滿意度,留住客人並增銷。

延伸閱讀:2020必要科技券項目

網站系統讓業務無遠弗屆

最後要介紹的是網站系統,談到網站,大家會想到的可能是公司網頁、網上商店及操作平台,科技券計劃都可支援。由於網頁系統相對最易入門,企業一般反而容易混淆建立網站的目的,網站讓現有客戶或潛在客戶在何時何地都能接觸公司服務或產品,是網上推廣的必要元素。正由於功能廣泛,容易在報價時出現認知落差,故要為網站項目報價,先要對系統有基礎認識。

一般網站都會涉及用戶使用介面 (俗稱「前台」Front-end,即是一般人能見到的網頁)及管理員使用介面 (俗稱「後台」Back-end),另外後台亦可以連接其他各種不同系統,例如前段提及的CRM,成為CRM溝通渠道之一。TVP科技券是針對系統升級的科技應用資助,網頁設計應以功能為大前題,視覺部份不宜佔價過高,創新科技署是不會接受科技券項目作品牌或市場推廣之用。

科技券申請要靠誠信供應商

無論是ERP、CRM或是網頁系統,任何科技券申請都有賴誠信可靠的科技券供應商,如實地為客戶提供報價,報價必須有仔細的規格、服務細則及誠信條款。如果你公司沒有頭緒採購那種系統,歡迎聯絡我們,先進行基本評估才邀請有信譽的供應商報價。

由2020年4月1日起,科技券計劃提升了資助上限及比例,目的是鼓勵商業科技應用,要令企業在逆市中突圍而出,是時候借助政資七成半資助升級系統。歡迎聯絡香港依時分HK Easy Fund 科技券顧問公司 ([email protected])

 

搵供應商迎接科技券60萬

科技券申請成功 供應商至為關鍵

科技券計劃TVP已於2020年4月資助上限由40萬升至60萬,現在是企業升級科技系統好時機,不過講到申請科技券,一般都認為十分麻煩,楊局長甚至曾經反問是否申請者太蠢而導致申請失敗,於是很多科技券顧問公司應運而起,代辦科技券申請。然而,申請程序繁複只是其中一關,原來科技系統供應商亦是箇中關鍵,科技券審批條件之一正正是供應商要有良好紀錄。專業的科技券顧問應同是兼具科技券中介角色,為申請企業引薦優良兼且適合的供應商,才能為客戶帶來最大利益。

科技券知多啲:科技券申請流程2020

科技系統報價陷阱

即使撇除科技券申請因素,採購科技系統供應服務本來就非常複雜,因為大部份客戶不會太認識科技方案,報價單上的系統規格(Specification)就彷如外星文字一樣,外行人最多只能格價,但對於系統是否合理可行,當中的權責如何界定,實在無能為力。正如裝修一樣,行業中的總有一些害群之馬,深知客戶不熟悉科技方案,就在報價中鑽空子,漏報關鍵項目或責任,又或者刻意降低價錢,務求價低者得;到落實時就可以坐地起價,客戶已騎虎難下,只好任由魚肉。

科技券顧問的其中一個責任正是審閱項目規格,確保合理可行,這不單只是為了能通過科技券申請審批,更重要是讓科技券項目順利完成。不要忘記,申請成功只是開始,項目準時完成獲得資助,同時系統能提升營運效率,才可以協助業務發展。

進階閱讀:科技券報價不容易

誠信供應商 順利完成獲資助

由此可見,科技券供應商是整個項目的關鍵,由供應商過往的紀錄,報價是否可靠,以至執行項目的能力,都會左右科技券能否申請成功。作為客戶,一個科技系統往往使用數年,採購並不是常見事情,過程複雜但同時又不能馬虎,萬一選了一間有問題的科技券供應商,不單不能落實新系統,更令原有的財務安排大失預算。供應商誠信可靠,才可確保項目按時完成,並且獲得最多60萬或75%的政府資助。既然一般中小企根本沒有資源去進行複雜的科技系統採購,那這是否意味著大家只可對科技券60萬的資助望洋興歎? 當然不是,科技券中介服務正是解決辦法。

市場基本法:為何需要科技券顧問?

科技券中介配對供應商

客戶很多時都會知道公司有甚麼問題需要解決,例如資源管理欠缺效率或者過份依賴人手處理重覆工作,卻不清楚有甚麼科技方案可供選擇,以至合適的科技方案供應商。科技券中介能掌握企業的科技需求,從而推薦合適且可靠的科技券供應商,減少資助申請及項目落實的風險。科技券顧問應同時具備中介功能,才能提供完整服務。

2020年4月起科技券計劃提升資助上限及比例,旨在提升企業的科技應用,科技在肺炎爆發後顯得更為重要,要令企業在逆市中突圍而出,是時候借助政資七成半的資助去升級業務。如業務遇上科技應用問題,或未知有何可靠的科技券供應商,歡迎聯絡香港依時分HK Easy Fund 科技券顧問公司 ([email protected])

 

科技券60萬正式推出

2020年4月1日TVP科技券60萬出台

今天創新科技署科技券計劃優化措施出台,以資助港企在應用科技方面有所提升,從而改善營運效率及提升競爭力。關關措施如下:

 • 資助上限由40萬元提升至60萬元
 • 政府資助比例由67%提升至75%
 • 最多可申請6次TVP

如欲了解詳情,請閱香港依時分 科技券計劃 或聯絡我們 ([email protected])

政府新聞網:科技券優化措施推出

5個科技券申請獲批延誤原因

科技券申請延誤令企業損失商機

財政預算案2020/21提出將現時的科技券計劃(TVP)資助上限由40萬提升至60萬,措施將於2020年4月1日起實施,凡於此日起的科技券申請將會受惠。然而,根據HK Easy Fund依時分科技券顧問的經驗,很多公司在申請科技券時都會有幾項常犯錯誤,引至批準申請延誤。由於科技券計劃規定,所有項目必須於申請獲批後才能展開,創新科技署每遲一天批準申請,亦意味項目遲一天完成,影響公司業務的新發展及原來的計劃。本文將會告訴你5個常見的科技券申請延誤原因,如你準備為公司申請科技券,就要避免犯錯,或者找間信得過的科技券顧問公司幫幫手。

 1. 申請文件不齊全
 2. 項目效益未能交代
 3. 科技系統細節缺漏
 4. 申請建議太多枝節
 5. 未能及時回應創科署問題

科技券申請文件不齊全

不要說笑,創科署首輪問題很多時正是要求申請企業補充文件。一般而言,申請科技券或其他類型的政府資助,都需要證明實質業務,證明文件包括商業登記 (Business registration)、有限公司的NAR1文件、MPF強積金供款紀錄、收據及發票等,有很多申請微型企業往往會在此漏交或出錯。常見的錯誤可以是有關文件沒有正式蓋印、提交了已過期的商業登記,甚至沒有完整掃描整份文件或只用手機拍照了事。不要看輕這些大家可能認為是「低級」的錯誤,這足可以令申請處理延誤兩周。

了解更多:科技券知多啲之申請文件篇2020

科技券項目效益未能交代

科技券申請審批的四大原則之一,是項目與業務的關係,這才能帶出項目如何協助企業提升營運效率或減輕成本。按政府的政策思維,凡是要進行一項工程,必需要有審慎的理據,才可花費公帑啟動。申請企業提交申請表時,只著重項目能使業務將來能做到甚麼,但忽略了和現在業務的關係,請不要忘記,TVP不是創業基金,申請公司必要有現成的業務,而項目系統亦要針對現存的運作不足進行效能提升。例如一間貿易公司申請TVP升級網頁系統,不能只說網頁可以增強曝光及生意機會,而應針對現存系統的不足之處及如何減省成本。

延伸閱讀:科技券申請唔係賭大細

科技系統細節缺漏

另一個常見的缺漏就是科技系統的細節,科技系統的合理性是申請科技券四大原則之一。創科署要評估項目的合理性,一般會從現今科技、系統架構、行業常規等出發,舉個很簡單例子,例如申請做手機應用程式 (Mobile App),自然要求說明App是在Android還是iOS架構上進行開發,因為項目細節說明 (Specification)會影響成本以至預算,創科署必須清楚明白項目執行的細節,才能評定申請的預算是否合理。

知多一點點:為何需要科技券顧問?

申請建議太多枝節

申請科技券不是徵文比賽,建議項目只要寫清楚業務效率如何提升,執行細節相關並準確就可以,而不用說明企業的商業大計。科技券並不是創業資助,不應讓申請變成一項商業遊說 (pitching),更加不用說明無關申請的事宜。創科署不用你在落實項目後一定要賺大錢,部門只會從項目落實的合理性、項目與業務的關係及項目的預算去評審申請,這不是一份工商管理學系的功課。太多無關的枝節,只會令到焦點不清,引致部門需要進行更多的查詢,延滯整個申請進程。

未能及時回應創科署問題

根據科技券顧問經驗,創科署接到申請後,會提出一定問題,而按例申請企業需於限時內及時回應,假如沒有及時回應,署方將會視為放棄申請。或許你會奇怪,既然提出申請,為何又不準時回應政府? 這方面的原因很多,其中一個可以是生意很忙。香港超過九成是中小企,每天都要為生存而拼博,如有生意機會,往往全程投入,連商業基本操作都可以忘記,所以有不少申請是因此而被撤回,另外如問題涉及效能或系統技術,甚至是提交補充文件,如沒有充份準備,都不容易快速回應。

每次如要勞煩創科署查詢,平均會將申請延後大約兩至三星期,一個缺漏如需兩次回應補充,就可能令整個申請以及項目押後一個半月。故此,很多欲申請科技券的公司都會尋求科技券顧問公司協助,協助處理申請事宜,減少延誤的機會。如對科技券60萬有需要的企業,歡迎聯絡香港依時分顧問了解更多  ([email protected])

最新消息:科技券60萬

零售業8萬元配合TVP科技券起網店

零售業資助計劃最快要半年後才到位

最近有好多零售業老闆查詢關於零售業資助事直,最初依時分以為是指ReTAAS (「零售業人力需求管理科技應用支援計劃」Retail Technology Adoption Assistance Scheme for Manpower Demand Management),這個計劃本身性質類似TVP科技券計劃,不過資助額較少 (上限5萬)及只限零售業,所以一向較少人問津,由2014年至2019年都只有七百多宗申請,資助支出約1400萬港元。問到細節才明白原來老闆們在問特區政府「防疫抗疫基金」下56億元的「零售業資助計劃」,該計劃將會向零售業直接提供8萬元補貼,不限用途,不過消息人士指出,這筆現金資助需要約半年才能到達受惠者手中。

 

TVP科技券申請時間相約

也許很多朋友都認為6個月為時太久,遠水不能救近火,相對李嘉誠基金會的應急錢只需3個星期差天共地。政府做事講程序,本應藉此確保公帑運用得宜,大家唯有體諒。然而TVP科技券計劃在此次財政預算案2020/21亦大幅加碼,由4月起資助比例提升到75%,上限60萬元,一般科技券申請需時亦是半年左右。如果現在同步申請科技券資助及零售業資助計劃,大約在今年第3季就可獲批,資金準時到位並可開展科技券項目,如企業項目不多於8萬元,就不用出一分一毫進行科技升級了,完成項目後還可獲得75%的資助,相當吸引。

 

8萬元的科技券項目

對零售業而言,有甚麼科技券項目的預算是大約8萬元又能改善營運的呢? 答案就是網店。一般性綱店 (或稱電子商貿, eShop, e-Commerce等)大約10萬元之內就有交易,今次對零售業最大打擊的正是商鋪失去人流,傳統的優勢地段變成示威熱門地方,以至武漢肺炎發生後,街上變得水靜鵝飛,有些店鋪索性關門不做生意,員工就放無薪假期。

相對而言,電子商貿網店就不受地段限制,並可針對特定客戶進行網上推廣,香港零售業整體面對重大衝擊,但仍有一部份早著網上先機的網店成為逆市奇葩,與其坐以待斃,不如積極進取,減輕對傳統地產的依賴,增強網上商務基礎設施。既然8萬元要差不多半年後才到位,如4月申請TVP科技券計劃,現金流管理上可謂恰到好處。科技券申請要成功,就要搵有豐富經驗的香港依時分科技券顧問公司。

歡迎有興趣申請科技券的公司聯絡我們了解更多  ([email protected])

依時分顧問科技券知多啲2020

科技券顧問準確預測2020走勢

自財政司司長在財政預算案2020/21公佈,由2020年4月1日起,科技券計劃將會加碼,累積資助上限由40萬元提升至60萬元及資助比例由66.7%升至75%後,香港依時分資助顧問收到大量查詢。回顧一篇由我們科技券顧問撰寫的評論文章《科技券2019到2020的新發展》(2019年10月31日刊出),當時依時分已認為按社會情況作出兩點預測,首先是科技券計劃將會在2020年再次加碼,「科技券40萬2020再加碼」,另外就是科技券將會提供前期資金,「先撥款的科技券2020優化版」。之後不久,政府便公佈由2019年12月1日起提供25%的前期撥款,以及4月1日的加碼。

公道的說,在財政預算案公佈前夕,依時分曾認為是次預算案直接提升資助上限機會不高 (見《IT界促請提升科技券資助上限》),這是基於時間性問題,在1年內連續加碼稍急,然而我們認為2020年內科技券資助都應要再作提升。可見政府認為社會事件加上肺炎疫情的雙重打擊非常嚴重,必需要「落重藥」去救市及支持企業。

香港依時分科技券顧問團隊能準確預測兩次的優化措施,因為我們認為專業的顧問並不純粹只交交文件了事,要為客戶提供準確意見,必須審時度勢,了解社會民生以及經濟政治,同時亦要掌握科技資訊脈搏,才能作出最專業的判斷,協助客戶完成申請。

科技券申請搵專業顧問

雖然執筆之日疫情仍未過去,各行各業受到的打擊空前,尤其以飲食業及零售業最重。然而大眾需求仍在,日常生活起居飲食仍要繼續,不少人就改到網上消費,刺激網店及外賣平台等需求大增,我們相信有危就必有機,逆市求存,待情況過去後自然可以再次高飛。各位有心的老闆,既然政府都一再增加支援資助,何不趁此機會為業務增值,加強競爭力及改善營運效率?

科技券申請靠專業顧問,不但可減低申請失敗風險,同時更了解市場最新資訊及政策,要科技券知多啲,知己知彼才能百戰百勝。香港依時分科技券顧問公司有豐富經驗,身經不止百戰,歡迎有興趣申請科技券的公司聯絡我們了解更多  ([email protected]).

科技券計劃升至60萬 資助75%

財政預算案2020建議,由2020年4月1日起,科技券計劃將有以下優化措施:

 • 累積資助上限由40萬提升至60萬
 • 政府資助與企業出資比例由2:1提升至3:1
 • 申請次數由4次提升至6次

歡迎聯絡香港依時分 (HK Easy Fund)科技券顧問了解更多 ([email protected])

IT界促請提升科技券資助上限

面對疫情 各大黨派紛要求科技券加碼

2019年反修例事件導致連續的社會抗爭,事件未完全解決之際,在2020年新年又爆出中國武漢肺炎疫情,不但原來受打擊的零售業及飲食業步入寒冬,更連其他各行各業都出現停擺情況,嚴重打擊市道及影響市民生計。本周三 (26/2/2020)財政司司長陳茂波將會公佈社會抗爭及肺炎疫情後首份財政預算案,無論是商界及科技業界,都對救市措施有一定的期望,香港依時分科技券顧問公司集合了不同黨派的建議,並從中分析有關建議落實的可能性,盼為本港中小企及科技方案供應商帶來一點意見作參考之用。

由親建制的7個IT協會提出10點建議,當中包括將科技券計劃(TVP)資助上限由40萬元增加至60萬元,以及將中小企業市場推廣基金(EMF)資助上限由80萬元增加至100萬元,並簡化各項資助計劃的申請程序。

泛民主派立法會資訊科技界莫乃光議員亦提出多項建議,包括增加科技券資助額並放寬有關的申請限制,並應優先審批本港中小企設立在家遙距工作(Work from home)及團隊管理等系統的科技券申請。

兩大陣營同時提議政府加強人才培訓、本地科技方案採購、向科技供應商提及免審查擔保等措施,讓科技研究及應用公司能渡過今次難關,以免香港科技人才出現斷層。

 

科技券資助上限暫難提升

2019年科技券計劃有兩次升級,首先是在2019年2月27日財政預算案中將資助上限由20萬元倍增至40萬元,另外是因應社會事件,2019年12月1日起成功申請科技券的企業可在有條件下獲發資助額的25%作前期資金。

科技券計劃在2016年推出以來,唯一一次加碼是在去年2月,而且有不少申請個案的銀碼不算大,相信有很多企業仍未用盡40萬元的資助,除非是資助比例增加 (現在的配對比例是1比2,企業出一份,政府出兩份),否則香港依時分科技券顧問認為短期內增加科技券上限至60萬元機會較微。

同樣道理,中小企業市場推廣基金的上限剛剛在2020年1月20日由40萬元倍增至80萬元,除非是提升比例 (現時是1對1),否則亦難以在短期內再增加EMF的資助上限。

 

科技券中介顧問仍有切實可行建議

然而,TVP計劃與其他資助計劃 (如BUD專項基金及EMF中小企業市場推廣基金)有一點很不同,就是必需等待申請獲批後才能展開項目。BUD專項基金容許提交申請後就開展項目,而EMF更是可以先完成後申請。另外,TVP的25%前期資金需要申請企業開設獨立銀行戶口,反觀BUD專項基金已取消相關規定,只要主要股東作個人擔保即可獲最高75%的前期資金。故此,香港依時分預計財政預算案將會就開展項目時間或前期資金批發資格方面提出優化

根據過往經驗,即使在科技券計劃升級前已申請的公司,仍能享受到升級帶來的好處,預計本文出街之日不久,財政司司長就會有好消息帶給各商界人士及科技業界,香港依時分科技券顧問公司有豐富經驗,時刻留意市場動態及政府政策方向,歡迎有興趣申請科技券的公司聯絡我們了解更多  ([email protected])

完全網上科技券顧問服務

無需現身搵科技券顧問幫手

鑑於近日的武漢肺炎 (亦稱「新型冠狀病毒肺炎」)疫情肆虐,為保障客戶及員工的健康,香港依時分 (HK Easy Fund)政府資助顧問推出「完全網上科技券顧問服務」,客戶無需現身即可使用顧問服務申請科技券,既慳時間,又減少感染病毒的機會。

 1. 填妥網上「自助評估」表格
 2. 顧問團隊進行電話或視像會議
 3. 經電郵簽署服務合約
 4. 繳交服務訂金
 5. 網上提交所需文件
 6. 開始申請科技券計劃

最快24小時內即可展開科技券申請程序,全行最快

填妥網上「自助評估」表格
填妥網上「自助評估」表格

 

顧問團隊進行電話或視像會議
顧問團隊進行電話或視像會議

 

經電郵簽署服務合約
經電郵簽署服務合約

 

繳交服務訂金
繳交服務訂金

 

網上提交所需文件
網上提交所需文件

 

開始申請科技券計劃
開始申請科技券計劃

 

科技券顧問與時並進

科技券計劃資助系統成本三份之二,累積最高達40萬,即刻經網上搵專業科技券顧問香港依時分,有最先進既系統協助申請科技券 ([email protected])

科技券申請唔係賭大細

科技券申請成功講策略

孫子兵法有云:「知己知彼才能百戰百勝」,要申請科技券成功,首先要知道創新科技署 (即科技券計劃 TVP既執行政府部門)考慮既地方,即以下四大原則:

 • 申請企業是否符合資格
 • 建議的科技券項目是否可行
 • 建議的科技券項目是否與申請企業相關
 • 建議的科技券項目預算是否合理

科技券計劃 (Technology Voucher Programme, TVP)資助企業應用科技方案,每次資助額係項目既三份之二,累績上限已經加碼到40萬,而家仲有資助額既25%作為前期資金,幫助企業減輕現金流壓力。今時今日環境變化劇烈,要與時並進,科技券計劃唔可以唔知。

TVP申請資格

 • 根據《商業登記條例》登記的香港業務;或
  根據《公司條例》註冊的香港公司;或
  在香港成立的法定機構 
 • 非上市,亦非政府資助機構或其附屬公司 
 • 有實質業務

一般申請企業都會符合頭兩項條件,即使公司股東或東主並唔係香港永久居民,只要在香港註冊既公司,都符合申請資格。然而,「實質業務」就有少少抽象,何謂有實質業務呢?

簡單來講,凡有業務,定必有員工同收支,只要證明到呢兩點就可以。

員工: 根據香港法例,所有僱員都需要供強積金 (MPF),所以MPF紀錄就能證明企業員工數量

收支: 可以係最近三個月既發票同收據或者銀行月結單

大家要留意,有部份公司因為種種原因,例如一人公司、全部員工都是兼職等等,於是無供強積金。首先咁係唔符合強積金既相關法律,另外亦都好有機會被拒絕申請科技券。

TVP計劃最初規定只有成立1年以上既中小企先有資格申請,而家已經取消左相關規定,受惠既企業同機構係多左好多。了解左TVP申請資格後就可以落下一個題目喇。

員工及月結單
實質營運必定需要聘請員工及收入支出

 

科技券項目可行性

科技券申請表格上需要提供項目建議書,創科署會就著現今既科技水平、法例等去評估有關建議項目可行與否。舉個例子,如果生物實驗室申請科技券發展人類胎兒性別選擇,由於不符香港法律,就不會獲批。另外要留意,即使創科署批准申請,其實亦不代表項目可行,確實執行係申請企業既責任,寫得落建議書就要做得到,否則創科署最後係有權唔發資助既。

科技券項目與申請企業的相關性

好多人有個錯覺,認為科技券即係政府資助買電腦,記住科技券項目要有針對性,就咁買電腦、打印機等係唔得既。建議項目要有特定用途,而且要同業務相關,可以提高業務既效率,減省人手同人為錯誤等。例如無零售業務既網頁公司,如果想申請TVP做POS (Point of Sales 零售銷售系統),就令人丈八金鋼摸不著頭腦,難以說服部門信納兩者之間既關係。記著,餐廳申請餐飲系統,物流公司申請物流系統,就四平八穩順利過渡啦。當然世事無絕對,總有難定界線既情況,咁就可以同我地既科技券顧問傾傾。

科技券項目預算

符合資格、項目可行、相關合理都過哂關,就剩返最後一件事:建議項目既預算需要合理。創科署處理過以千計既申請,接觸上萬份科技券報價,對市場價格有一定掌握,主流既項目例如企業資源規劃 (Enterprise Resource Planning, ERP)、網站系統、POS等等,不能超越某個範圍太多,畢竟資助來自納稅人,每分每毫理論上都要用得其所。至於較冷門既項目,都會涉及一定既軟件系統開發程序,部門將會要求有更詳細既報價 (Item breakdown),達至公平公開。如果創科署認為建議項目預算太貴,就需要遊說部門接納,或者將預算降低至部門認為合理既水平。

參考文章: 科技券報價不容易

科技券顧問協助順利申請

睇完審批原則,相信大家都明白,政府辦事係講程序既,如果你唔熟識政府套程序同埋要求,就會不斷咁回答問題,遇到好既主任,可能都會解釋邊度漏邊度錯,但去到合理性相關性等問題,主任都幫唔得太多。科技券顧問協助客戶處理大量個案,經驗豐富,對審批原則非常了解。香港依時分科技券顧問係真正幫到你既專家 ([email protected])

延伸閱讀: 科技券顧問前瞻TVP2020