科技券供應商2020逐個捉

3大熱門科技券項目 善用60萬資助

由2020年4月1日起,創新科技署的科技券計劃 (Technology Voucher Programme, TVP)將每家企業的累積資助上限由40萬港元提升至60萬港元,資助比例由三分之二(66.7%)升至四分之三(75%),政府科技券計劃變相令科技項目採購全線二五折,可見2020年代是IT主導的世界。人人都話科技可以改善生產力創造可能性,但如何有效落實,達至目標成果,又是另一課題。

香港依時分 HK Easy Fund 科技券顧問公司搜羅3大熱門科技券項目,受歡迎當然有原因,一可提升營運效率,二可創造市場需求,三可減輕整體成本。3大科技系統包括:企業資源規劃系統 (Enterprise Resource Planning system)、客戶關係管理系統 (Customer Relation Management system)以及網站管理系統 (Website Content Management System, CMS)。事不宜遲,馬上逐一了解各系統如何解決企業煩惱。

企業資源規劃要靠ERP系統

對中小企而言,企業資源可能只係「錢」,而要有錢,就要有「生意」,更多的生意要用更多的錢,漸漸地變成一種惡性循環。除了資金,企業還擁有組織、人力資源、有形資產及無形資產等,這些資產在惡性循環中未能獲得充份管理,導致企業引擎空轉,大大減低營運效率。市道好時管理人員未必擦覺當中問題,但隨著公司規模越大或者市道逆轉,就連僅餘的毛利都被蠶食,轉盈為虧,大幅降低公司價值

公司要發揮最大產能,就要有效運用企業資源,ERP正是應運而生的軟件系統。根據福布斯文章介紹,ERP是一套商業軟件系統,包括庫存管理、會計、訂單、人事等等,系統會整合企業的資訊,各部門的員工可經其專用介面存取及管理企業相關資源,同時控制企業各項流程,確保服務質素及一致性。另外系統亦可產生報表,協助企業管理層進行商業分析。

以往如要更改生產或服務流程,涉及繁複的修改、測試及人事改動,容易造成錯誤及風險,縱使管理層明白改善流程可提升生產力,仍然遲遲議而不決。如公司使用ERP進行資源管理,變革將會更容易,風險更低,企業可隨時因應市場變化而迅速改變流程,捕捉更多商機。

更多資料:申請科技券ERP

CRM發掘客戶潛在需求

本地企業另一個重要的課題就是客戶關係,老一輩的老闆眼中認為,客戶關係不外乎應酬吃飯,過年過節就送禮寒喧。這些活動只是促進了人之間的私人關係,但難以量化成為企業數據,未能成為科學化分析,故此軟件公司便開發了客戶關係管理系統 (Customer Relation Management, CRM)。世界最大的雲端CRM公司 Salesforce指出,CRM能收集客戶的所有資料以及客戶與公司之間的活動,透過自動化工序從而減省人手、產生更多需求及銷售,其客戶的銷售收益增加 37%、滿意度提高 45%、市場推廣投資回報率提升43%  (Salesforce CRM介紹)。

CRM涉及三大功能,包括溝通渠道整合、自動化業務流程及商務分析,透過整合各種與客戶的溝通,CRM能收集客戶資料及相關數據,從而由自動化流程銷售、推廣及提供客戶服務,同時系統會在背後進行商業分析,管理層獲得完整資訊以作便出決策。CRM有助提升客戶的滿意度,留住客人並增銷。

延伸閱讀:2020必要科技券項目

網站系統讓業務無遠弗屆

最後要介紹的是網站系統,談到網站,大家會想到的可能是公司網頁、網上商店及操作平台,科技券計劃都可支援。由於網頁系統相對最易入門,企業一般反而容易混淆建立網站的目的,網站讓現有客戶或潛在客戶在何時何地都能接觸公司服務或產品,是網上推廣的必要元素。正由於功能廣泛,容易在報價時出現認知落差,故要為網站項目報價,先要對系統有基礎認識。

一般網站都會涉及用戶使用介面 (俗稱「前台」Front-end,即是一般人能見到的網頁)及管理員使用介面 (俗稱「後台」Back-end),另外後台亦可以連接其他各種不同系統,例如前段提及的CRM,成為CRM溝通渠道之一。TVP科技券是針對系統升級的科技應用資助,網頁設計應以功能為大前題,視覺部份不宜佔價過高,創新科技署是不會接受科技券項目作品牌或市場推廣之用。

科技券申請要靠誠信供應商

無論是ERP、CRM或是網頁系統,任何科技券申請都有賴誠信可靠的科技券供應商,如實地為客戶提供報價,報價必須有仔細的規格、服務細則及誠信條款。如果你公司沒有頭緒採購那種系統,歡迎聯絡我們,先進行基本評估才邀請有信譽的供應商報價。

由2020年4月1日起,科技券計劃提升了資助上限及比例,目的是鼓勵商業科技應用,要令企業在逆市中突圍而出,是時候借助政資七成半資助升級系統。歡迎聯絡香港依時分HK Easy Fund 科技券顧問公司 ([email protected])

 

搵供應商迎接科技券60萬

科技券申請成功 供應商至為關鍵

科技券計劃TVP已於2020年4月資助上限由40萬升至60萬,現在是企業升級科技系統好時機,不過講到申請科技券,一般都認為十分麻煩,楊局長甚至曾經反問是否申請者太蠢而導致申請失敗,於是很多科技券顧問公司應運而起,代辦科技券申請。然而,申請程序繁複只是其中一關,原來科技系統供應商亦是箇中關鍵,科技券審批條件之一正正是供應商要有良好紀錄。專業的科技券顧問應同是兼具科技券中介角色,為申請企業引薦優良兼且適合的供應商,才能為客戶帶來最大利益。

科技券知多啲:科技券申請流程2020

科技系統報價陷阱

即使撇除科技券申請因素,採購科技系統供應服務本來就非常複雜,因為大部份客戶不會太認識科技方案,報價單上的系統規格(Specification)就彷如外星文字一樣,外行人最多只能格價,但對於系統是否合理可行,當中的權責如何界定,實在無能為力。正如裝修一樣,行業中的總有一些害群之馬,深知客戶不熟悉科技方案,就在報價中鑽空子,漏報關鍵項目或責任,又或者刻意降低價錢,務求價低者得;到落實時就可以坐地起價,客戶已騎虎難下,只好任由魚肉。

科技券顧問的其中一個責任正是審閱項目規格,確保合理可行,這不單只是為了能通過科技券申請審批,更重要是讓科技券項目順利完成。不要忘記,申請成功只是開始,項目準時完成獲得資助,同時系統能提升營運效率,才可以協助業務發展。

進階閱讀:科技券報價不容易

誠信供應商 順利完成獲資助

由此可見,科技券供應商是整個項目的關鍵,由供應商過往的紀錄,報價是否可靠,以至執行項目的能力,都會左右科技券能否申請成功。作為客戶,一個科技系統往往使用數年,採購並不是常見事情,過程複雜但同時又不能馬虎,萬一選了一間有問題的科技券供應商,不單不能落實新系統,更令原有的財務安排大失預算。供應商誠信可靠,才可確保項目按時完成,並且獲得最多60萬或75%的政府資助。既然一般中小企根本沒有資源去進行複雜的科技系統採購,那這是否意味著大家只可對科技券60萬的資助望洋興歎? 當然不是,科技券中介服務正是解決辦法。

市場基本法:為何需要科技券顧問?

科技券中介配對供應商

客戶很多時都會知道公司有甚麼問題需要解決,例如資源管理欠缺效率或者過份依賴人手處理重覆工作,卻不清楚有甚麼科技方案可供選擇,以至合適的科技方案供應商。科技券中介能掌握企業的科技需求,從而推薦合適且可靠的科技券供應商,減少資助申請及項目落實的風險。科技券顧問應同時具備中介功能,才能提供完整服務。

2020年4月起科技券計劃提升資助上限及比例,旨在提升企業的科技應用,科技在肺炎爆發後顯得更為重要,要令企業在逆市中突圍而出,是時候借助政資七成半的資助去升級業務。如業務遇上科技應用問題,或未知有何可靠的科技券供應商,歡迎聯絡香港依時分HK Easy Fund 科技券顧問公司 ([email protected])

 

5個科技券申請獲批延誤原因

科技券申請延誤令企業損失商機

財政預算案2020/21提出將現時的科技券計劃(TVP)資助上限由40萬提升至60萬,措施將於2020年4月1日起實施,凡於此日起的科技券申請將會受惠。然而,根據HK Easy Fund依時分科技券顧問的經驗,很多公司在申請科技券時都會有幾項常犯錯誤,引至批準申請延誤。由於科技券計劃規定,所有項目必須於申請獲批後才能展開,創新科技署每遲一天批準申請,亦意味項目遲一天完成,影響公司業務的新發展及原來的計劃。本文將會告訴你5個常見的科技券申請延誤原因,如你準備為公司申請科技券,就要避免犯錯,或者找間信得過的科技券顧問公司幫幫手。

 1. 申請文件不齊全
 2. 項目效益未能交代
 3. 科技系統細節缺漏
 4. 申請建議太多枝節
 5. 未能及時回應創科署問題

科技券申請文件不齊全

不要說笑,創科署首輪問題很多時正是要求申請企業補充文件。一般而言,申請科技券或其他類型的政府資助,都需要證明實質業務,證明文件包括商業登記 (Business registration)、有限公司的NAR1文件、MPF強積金供款紀錄、收據及發票等,有很多申請微型企業往往會在此漏交或出錯。常見的錯誤可以是有關文件沒有正式蓋印、提交了已過期的商業登記,甚至沒有完整掃描整份文件或只用手機拍照了事。不要看輕這些大家可能認為是「低級」的錯誤,這足可以令申請處理延誤兩周。

了解更多:科技券知多啲之申請文件篇2020

科技券項目效益未能交代

科技券申請審批的四大原則之一,是項目與業務的關係,這才能帶出項目如何協助企業提升營運效率或減輕成本。按政府的政策思維,凡是要進行一項工程,必需要有審慎的理據,才可花費公帑啟動。申請企業提交申請表時,只著重項目能使業務將來能做到甚麼,但忽略了和現在業務的關係,請不要忘記,TVP不是創業基金,申請公司必要有現成的業務,而項目系統亦要針對現存的運作不足進行效能提升。例如一間貿易公司申請TVP升級網頁系統,不能只說網頁可以增強曝光及生意機會,而應針對現存系統的不足之處及如何減省成本。

延伸閱讀:科技券申請唔係賭大細

科技系統細節缺漏

另一個常見的缺漏就是科技系統的細節,科技系統的合理性是申請科技券四大原則之一。創科署要評估項目的合理性,一般會從現今科技、系統架構、行業常規等出發,舉個很簡單例子,例如申請做手機應用程式 (Mobile App),自然要求說明App是在Android還是iOS架構上進行開發,因為項目細節說明 (Specification)會影響成本以至預算,創科署必須清楚明白項目執行的細節,才能評定申請的預算是否合理。

知多一點點:為何需要科技券顧問?

申請建議太多枝節

申請科技券不是徵文比賽,建議項目只要寫清楚業務效率如何提升,執行細節相關並準確就可以,而不用說明企業的商業大計。科技券並不是創業資助,不應讓申請變成一項商業遊說 (pitching),更加不用說明無關申請的事宜。創科署不用你在落實項目後一定要賺大錢,部門只會從項目落實的合理性、項目與業務的關係及項目的預算去評審申請,這不是一份工商管理學系的功課。太多無關的枝節,只會令到焦點不清,引致部門需要進行更多的查詢,延滯整個申請進程。

未能及時回應創科署問題

根據科技券顧問經驗,創科署接到申請後,會提出一定問題,而按例申請企業需於限時內及時回應,假如沒有及時回應,署方將會視為放棄申請。或許你會奇怪,既然提出申請,為何又不準時回應政府? 這方面的原因很多,其中一個可以是生意很忙。香港超過九成是中小企,每天都要為生存而拼博,如有生意機會,往往全程投入,連商業基本操作都可以忘記,所以有不少申請是因此而被撤回,另外如問題涉及效能或系統技術,甚至是提交補充文件,如沒有充份準備,都不容易快速回應。

每次如要勞煩創科署查詢,平均會將申請延後大約兩至三星期,一個缺漏如需兩次回應補充,就可能令整個申請以及項目押後一個半月。故此,很多欲申請科技券的公司都會尋求科技券顧問公司協助,協助處理申請事宜,減少延誤的機會。如對科技券60萬有需要的企業,歡迎聯絡香港依時分顧問了解更多  ([email protected])

最新消息:科技券60萬

EMF中小企業市場推廣基金2020新知

SME中小企業市場推廣基金EMF

為協助香港中小企將產品推出香港境外市場,工業貿易署設立「中小企業市場推廣基金」(Small and Medium Enterprises Export Marketing Fund, SME EMF),多年來廣受歡迎,此基金有幾項特點,包括:

 • 先開展後申請
 • 申請次數無限制
 • 申請方法相對簡單

由於EMF基金在2020年1月20日起倍增至80萬,香港依時分顧問重新編寫EMF簡介,協助中小企自行了解EMF如何申請及幫助到企業的境外市場推廣

 

EMF申請資格

在香港有實際業務的中小企業即符合資格申請。中小企業是指少於100人的製造業或少於50人的非製造業公司,香港有超過9成公司屬於中小企業,亦符合基本資格。

而實際業務就是證明公司並不是空殼公司,主要看有沒有MPF強積金供款紀錄,銀行或審計財務資料以及正式的發票、收據、租單或商業合約。

 

EMF資助範圍

措施應在香港境外進行,如在香港進行則需要以香港境外市場為目標

 • 展銷和展覽會
 • 商貿考察團
 • 貿易刊物上的廣告
 • 網上關鍵字廣告
 • 建立或優化網店、公司網站或流動應用程式

 

EMF資助金額

每次申請可實報實銷資助為市場推廣費用的50%或10萬元 (以較低者為準),每家企業的累積資助上限為80萬元 (2020年1月20日之前為40萬元),申請次數不限。

需留意,涉及建立或優化公司網站或流動應用程式的資助上限為每家企業的累計資助上限的50%。

 

EMF資助網站須知

請留意,網站的營運及銷售開支並不能獲得EMF資助,這包括網存費用、定期維護、網站管理員的薪金及銷售分佣等等。另外要證明網站由申請企業擁有,需符合以下條件:

 • 申請企業持有網站的網域
 • 網站顯示申請企業全名
 • 網站內容符合申請企業業務
 • 網站的聯絡方法要和申請企業一致

 

先開展後申請的問題

由於EMF中小企業市場推廣基金屬少數可先開展後申請資助的政府資助,根據過往經驗,不少企業在進行項目時沒有掌握申請條件及細則,導致項目完成後申請出現差錯,甚至申請失敗,資金失去預算。香港依時分資助顧問擁有優質的供應商,明白申請需要,減少失敗機會。

歡迎有興趣申請的公司聯絡我們了解更多  ([email protected])

依時分顧問科技券知多啲2020

科技券顧問準確預測2020走勢

自財政司司長在財政預算案2020/21公佈,由2020年4月1日起,科技券計劃將會加碼,累積資助上限由40萬元提升至60萬元及資助比例由66.7%升至75%後,香港依時分資助顧問收到大量查詢。回顧一篇由我們科技券顧問撰寫的評論文章《科技券2019到2020的新發展》(2019年10月31日刊出),當時依時分已認為按社會情況作出兩點預測,首先是科技券計劃將會在2020年再次加碼,「科技券40萬2020再加碼」,另外就是科技券將會提供前期資金,「先撥款的科技券2020優化版」。之後不久,政府便公佈由2019年12月1日起提供25%的前期撥款,以及4月1日的加碼。

公道的說,在財政預算案公佈前夕,依時分曾認為是次預算案直接提升資助上限機會不高 (見《IT界促請提升科技券資助上限》),這是基於時間性問題,在1年內連續加碼稍急,然而我們認為2020年內科技券資助都應要再作提升。可見政府認為社會事件加上肺炎疫情的雙重打擊非常嚴重,必需要「落重藥」去救市及支持企業。

香港依時分科技券顧問團隊能準確預測兩次的優化措施,因為我們認為專業的顧問並不純粹只交交文件了事,要為客戶提供準確意見,必須審時度勢,了解社會民生以及經濟政治,同時亦要掌握科技資訊脈搏,才能作出最專業的判斷,協助客戶完成申請。

科技券申請搵專業顧問

雖然執筆之日疫情仍未過去,各行各業受到的打擊空前,尤其以飲食業及零售業最重。然而大眾需求仍在,日常生活起居飲食仍要繼續,不少人就改到網上消費,刺激網店及外賣平台等需求大增,我們相信有危就必有機,逆市求存,待情況過去後自然可以再次高飛。各位有心的老闆,既然政府都一再增加支援資助,何不趁此機會為業務增值,加強競爭力及改善營運效率?

科技券申請靠專業顧問,不但可減低申請失敗風險,同時更了解市場最新資訊及政策,要科技券知多啲,知己知彼才能百戰百勝。香港依時分科技券顧問公司有豐富經驗,身經不止百戰,歡迎有興趣申請科技券的公司聯絡我們了解更多  ([email protected]).

IT界促請提升科技券資助上限

面對疫情 各大黨派紛要求科技券加碼

2019年反修例事件導致連續的社會抗爭,事件未完全解決之際,在2020年新年又爆出中國武漢肺炎疫情,不但原來受打擊的零售業及飲食業步入寒冬,更連其他各行各業都出現停擺情況,嚴重打擊市道及影響市民生計。本周三 (26/2/2020)財政司司長陳茂波將會公佈社會抗爭及肺炎疫情後首份財政預算案,無論是商界及科技業界,都對救市措施有一定的期望,香港依時分科技券顧問公司集合了不同黨派的建議,並從中分析有關建議落實的可能性,盼為本港中小企及科技方案供應商帶來一點意見作參考之用。

由親建制的7個IT協會提出10點建議,當中包括將科技券計劃(TVP)資助上限由40萬元增加至60萬元,以及將中小企業市場推廣基金(EMF)資助上限由80萬元增加至100萬元,並簡化各項資助計劃的申請程序。

泛民主派立法會資訊科技界莫乃光議員亦提出多項建議,包括增加科技券資助額並放寬有關的申請限制,並應優先審批本港中小企設立在家遙距工作(Work from home)及團隊管理等系統的科技券申請。

兩大陣營同時提議政府加強人才培訓、本地科技方案採購、向科技供應商提及免審查擔保等措施,讓科技研究及應用公司能渡過今次難關,以免香港科技人才出現斷層。

 

科技券資助上限暫難提升

2019年科技券計劃有兩次升級,首先是在2019年2月27日財政預算案中將資助上限由20萬元倍增至40萬元,另外是因應社會事件,2019年12月1日起成功申請科技券的企業可在有條件下獲發資助額的25%作前期資金。

科技券計劃在2016年推出以來,唯一一次加碼是在去年2月,而且有不少申請個案的銀碼不算大,相信有很多企業仍未用盡40萬元的資助,除非是資助比例增加 (現在的配對比例是1比2,企業出一份,政府出兩份),否則香港依時分科技券顧問認為短期內增加科技券上限至60萬元機會較微。

同樣道理,中小企業市場推廣基金的上限剛剛在2020年1月20日由40萬元倍增至80萬元,除非是提升比例 (現時是1對1),否則亦難以在短期內再增加EMF的資助上限。

 

科技券中介顧問仍有切實可行建議

然而,TVP計劃與其他資助計劃 (如BUD專項基金及EMF中小企業市場推廣基金)有一點很不同,就是必需等待申請獲批後才能展開項目。BUD專項基金容許提交申請後就開展項目,而EMF更是可以先完成後申請。另外,TVP的25%前期資金需要申請企業開設獨立銀行戶口,反觀BUD專項基金已取消相關規定,只要主要股東作個人擔保即可獲最高75%的前期資金。故此,香港依時分預計財政預算案將會就開展項目時間或前期資金批發資格方面提出優化

根據過往經驗,即使在科技券計劃升級前已申請的公司,仍能享受到升級帶來的好處,預計本文出街之日不久,財政司司長就會有好消息帶給各商界人士及科技業界,香港依時分科技券顧問公司有豐富經驗,時刻留意市場動態及政府政策方向,歡迎有興趣申請科技券的公司聯絡我們了解更多  ([email protected])

科技券申請流程

要60萬成功拎到 科技券申請知多啲

科技券計劃 (Technology Voucher Programme, TVP) 自2016推出以來,已有過千宗成功例子,各行各業都可以得到創新科技署三份之二既資助,升級配置各種科技系統,提升業務效率減省人力成本。有見反應熱烈,ITC由2019年2月起將TVP加碼,由20萬倍增至40萬,而家就知多啲科技券申請細節,準備好文件搵個好顧問,即刻展開業務大計。

【好消息!】2020年在即,ITC宣佈由2019年12月1日起接受既申請,可預先獲得25%既政府資助,即係如資助額係20萬,就會先獲5萬用作展開項目,減輕申請企業現金流壓力。唯要留意,企業要先開獨立銀行戶口,並且先行配置等同既25%資金,先可以獲得前期資助。睇返: TVP科技券優化撥款安排

1. 填妥申請文件確保符合資格

根據創科署TVP官網(https://tvp.itf.gov.hk/),只要在香港有實質業務既企業或者機構 (除左上市公司或政府資助既機構),就符合申請科技券既資格。換句話講,個人業務無限公司、合伙業務無限公司、私人持股有限公司或者擔保有限公司,以至其他類型既機構,都可以申請TVP。申請文件其中一部份就係要確保申請者符合資格,包括提交商業登記、公司周年報表、強積金供款紀錄、發票及收據等等。

2. 建議書及科技券報價

除左一般資料,創科署亦要求科技券申請者提交項目建議書同相關書面報價,建議書既審批會根據以下準則:

 1. 項目同業務既相關程度
 2. 項目預算同執行是否合理
 3. 科技券供應商有無不良紀錄

唔好以為建議書可以俾你洋洋萬字,因為創科署要求申請者用500字就要解釋哂以上全部要求。如果一開始既建議項目出左問題,之後所做既一切步驟都會徒勞無功,寫錯方向或者寫得太多太少,都會影響到申請成功既機會,試過有企業自己申請左兩次都攪唔掂建議書,最後都係要搵科技券顧問幫手。確立項目後就要搵供應商做書面報價,要求如下:

 1. 5萬元或以下項目要2份
 2. 5萬以上至30萬或以下要3份
 3. 30萬以上至140萬或以下要5份
 4. 140萬以上需要公開招標

同時所有報價都要附上誠信條款及反圍標協議。專業科技券中介會介紹最適合既供應商俾客戶。

3. 回應創科署問題

經科技券計劃網站提交所有文件及報價後,一般情況都需要回應創科署的疑問,目的係要協助創科署部門主任確認申請符合科技券計劃既審批準則,科技券顧問會協助客戶作出回應。當創科署認為申請已符合審批條件,就會支持申請並同申請者簽署協議書。一經簽約作實,申請者就可以開展科技券項目。【注意】未經創科署同意而展開的項目,一概不會得到資助。

顧問協助客戶回應部門問題
TVP顧問能協助客戶回應部門問題

4. 完成項目及獲發資助

科技券計劃規定項目必須在12個月內完成,項目完成後就要提交兩份報告。第一份係核數報告,即係經獨立核數師證明所有項目費用已經繳清,另一份就係最後報告,證明項目已經完成,呢樣可以係系統截圖、網站連結,以至運作報告等等,沒有一定的格式。兩份報告確認返項目同費用都完成,ITC方可將資助額發放給申請企業或機構既指定戶口。

要成為下一個科技券成功例子,馬上聯絡HK Easy Fund 香港依時分科技券顧問 (+852 2129 0104)

為何需要科技券顧問?

科技券顧問服務

 

科技券計劃 (Technology Voucher Program, TVP) 目的係透過推動企業科技升級或以科技項目改善營運,政府透過創科署資助合資格企業或機構三份之二既科技項目費用,上限40萬,過往亦有公司自行申請既成功例子,咁點解我地仍要搵科技券顧問公司或者科技券中介去申請TVP呢? 首先等我地要了解科技券顧問既工作係乜。

科技券顧問主要係為客戶提供科技方案建議,並配對合適既科技券供應商,之後就要準備申請文件同埋建議書,仲要協助客戶回應創科署就建議項目既相關度、合理性及預算既一切問題﹔項目完成後顧問會協助提交最後報告及科技券審計報告,創科署確認所有報告後就會發放資助金。

 

自行申請科技券有何風險

 

 • 申請最緊要係要成功。有好多老闆首先係諗拎幾多錢,但我地話你知,科技券申請如果觸礁,就講乜都無用﹔如果最後Claim唔返筆錢,對公司既財政更加係一個突如其來既負擔。一開始科技券顧問問幾個簡單問題,已經分析到申請成功既機會﹔過程中亦會幫客戶避開各類陷阱,直至順利獲得資助。
 • 科技券項目最緊要岩用。公司內部同事或者老闆對科技其實未必太認識,究竟邊種系統先幫到公司,點樣安排先最理想,往往都只係一知半解。呢種情況下,風險有二:一係創科署評審時可能會質疑項目同業務既相關性,二係令公司設置左不適合既系統,不但無助營運效率,更會做成資源錯配。
 • 遇上不良既科技券供應商。即使申請公司清楚創科署科技券計劃既所有要求,亦都明白公司需要種科技系統,但講到評估供應商時,就真係有好多不確定性。根據科技券計劃指引,選擇供應商係需要「價低者得」,部份供應商為求中標,可能故意將項目價錢壓低,之後就將貨就價,甚至「爛尾」,導致公司既付出金錢又賠了時間。

科技券計劃最多可申請6次,對好多公司來講,科技券項目係一個大改動,例如申人手改為使用ERP,無幾年都未必會做一次,所以自行申請科技券最大既風險,就係公司本身根本無經驗,亦不知道整件事情何去何從。

申請科技券失敗會令公司陷入財政問題
科技券60萬好吸引 但申請不成功就講乜都無用

 

專業科技券中介的價值

HK Easy Fund 香港依時分科技券中介顧問經常回應客戶一個問題:「你地作為顧問,究竟為我地公司帶來乜野價值?」首先,顧問團隊每日都接受新委託、協助客戶撰寫建議書同埋回應創科署既問題,每個月同時要處理過百個既個案,我地有既係無理既經驗。客戶只要搵我地科技券顧問,就可以體會到百份百既成功 (依時分顧問係「不成功不收費」),不需老闆或者公司同事埋頭苦幹,又要去科技券講座,聽完睇完又唔肯定申請係咪一定成功,做生意最緊要係控制到風險,搵專業既科技券顧問中介服務,就好似幫申請科技券計劃買左份保險一樣,成為下個科技券成功例子

 

獲得科技券60萬客戶的聲音

我地有部份客戶項目成本不少於80萬,即係需要申請科技券60萬既資助,呢類公司一般都有一定既規模,內部有唔少人力資源,咁點解都要搵科技券顧問幫手呢? 原因好簡單:風險控制。只要相對不多既顧問費用,大公司就不需額外既人力資源去進行申請研究,同時減低左時間上不確定性,如果公司同事寫建議書或者回答問題時稍有不清楚既地方,隨時令到項目要延期幾個月,損失既商機可能係天文數字。

面對迅速萬變既市場,科技券計劃幫企業用更低既成本去升級系統同營運效率,要成為下一個科技券成功例子,馬上聯絡HK Easy Fund 香港依時分  ([email protected])